x
najlepsze OFE | OFE ING | OFE PZU | OFE Amplico | OFE Generali |

Internetowa Porównywarka OFE

najlepszy OFE? Sam możesz obliczyć! Porównaj- i wybierz

Ranking Otwarte Fundusze Emerytalne » zapisy do OFE przez internet

  Ranking OFE:
 • aktywa
 • stopy zwrotu: rok, 3 lata, od 1999roku
 • oceny ryzyka wg danych AnalizyOnline


wybierz dane

OFE30-03-20163letnia stopa zwrotu=
 pokaż dane o funduszuPKO BP Bankowy
 
9,10 %
 pokaż dane o funduszuMetlife
 
8,60 %
 pokaż dane o funduszuAXA
 
8,50 %
 pokaż dane o funduszuNordea
 
8,20 %
 pokaż dane o funduszuAllianz
 
6,70 %
 pokaż dane o funduszuPZU Złota Jesień
 
6,70 %
 pokaż dane o funduszuPocztylion
 
6,30 %
 pokaż dane o funduszuAegon
 
5,50 %
 pokaż dane o funduszuAviva
 
5,40 %
 pokaż dane o funduszuNationale Nederlanden
 
4,90 %
 pokaż dane o funduszuPekao
 
3,50 %
 pokaż dane o funduszuGenerali
 
1,70 %INNE RANKINGI
zestawienie miesięczne
hipotetyczny stan konta
ranking KNF


  Historia
 • Data otrzymania licencji przez PTE 16.11.1998
 • Data otrzymania licencji przez OFE 02.02.1999
 • Data rozpoczęcia działalności 21.05.1999
  Kapitał
 • Kapitał własny 591 mln PLN
 • Kapitał akcyjny 32 mln PLN
  Akcjonariusze
 • 80% ING Continental Europe Holdings BV (Holandia)
  ING powstała w 1991 r w Holandii w wyniku pierwszego na świecie pełnego połączenia firmy ubezpieczeniowej (Nationale-Nederlanden) z bankiem (NMB Postbank). Misją ING było i jest świadczenie klientom usług ubezpieczeniowych, bankowych oraz zarządzania aktywami poprzez różne kanały dystrybucji. ING jest światowym pionierem w łączeniu usług ubezpieczeniowych, bankowych i zarządzania aktywami. Od chwili swojego powstania ING z sukcesem przekształca się z firmy holenderskiej w międzynarodową i stale podnosi swoje notowania w światowych rankingach. ING jest obecnie jedną z największych instytucji finansowych na świecie - jej aktywa wynoszą obecnie 700 mld Euro a kapitalizacja rynkowa przekracza 70 mld Euro. Takie wyniki plasują ją na 5 miejscu w Europie i 13 na świecie. Kapitał akcyjny ING to 25 mld Euro. Grupa ING działa w 65 krajach świata i zatrudnia ponad 110,000 pracowników. Grupa ING działa w Polsce od 10 lat. Wartość aktywów ING w Polsce wynosi ok. 30 miliardów złotych. Firmy ING obsługują ponad 3 miliony klientów indywidualnych i prawie 4 tysiące przedsiębiorstw i klientów instytucjonalnych.
 • 20% ING Bank Śląski S.A.
  ING Bank Śląski S.A. jest jednym z największych polskich banków. Na naszym rynku obecny jest od 1989 r. oferujący swoje usługi podmiotom gospodarczym i klientom indywidualnym. W ostatnich latach ING Bank Śląski zanotował największy wzrost liczby rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych wśród wszystkich banków na polskim rynku. Obsługuje ponad 1,5 miliona klientów detalicznych. Posiada ponad 325 oddziałów i 460 bankomatów na terenie całego kraju. Kapitał własny Banku na koniec 2000 roku osiągnął wartość ponad 1,655 mld PLN.
  Osoby, firmy
 • Firma zarządzająca ING Polska Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
 • Zarząd: Prezes Józef Proń
 • Przewodniczący RN Marcus van der Ploeg
 • Zarządzający aktywami Grzegorz Chłopek
 • Agent transferowy ING Usługi Finansowe S.A.
 • Bank depozytariusz: Bank Handlowy w Warszawie SA
  Strategia inwestycyjna
 • Przy budowie struktury portfela inwestycyjnego Funduszu, w tym zwiększaniu zaangażowania w akcje i doborze instrumentów dłużnych Fundusz uwzględnia wieloletnią perspektywę działalności, a także doświadczenia innych krajów (Grecji, Hiszpanii, Portugalii) z okresu ich dostosowywania się do wejścia do Unii Europejskiej. Poziom akcji w funduszu będzie w dużej mierze uzależniony od aktualnej sytuacji rynkowej i prognoz kształtowania się jej w przyszłości. Najważniejszymi kryteriami decydującymi o ilości akcji w portfelu będzie ocena sytuacji makroekonomicznej gospodarki, oraz ocena możliwości zwiększenia zysków generowanych przez spółki, gdyż to właśnie wzrost zysków firm najbardziej przekłada się na wzrosty ich kursów giełdowych. Wprowadzone w marcu 2000 r. odpowiednie przepisy wykonawcze umożliwiają inwestycje zagraniczne Funduszu. Przy inwestycjach zagranicznych najważniejsza będzie ocena potencjalnej stopy zwrotu z takiej inwestycji. Ewentualne inwestycje będą dokonywane jedynie w krajach wysoko rozwiniętych, o ustabilizowanej sytuacji gospodarczej, które powszechnie uznawane są za najbardziej bezpieczne.