x
najlepsze OFE | OFE ING | OFE PZU | OFE Amplico | OFE Generali |

ING Polska OFE (ING PTE, b.Nationale-Nederlanden)  

Fundusz Emerytalny ING
00-406 Warszawa ul.Ludna 2
» statut i prospekt
przystąp przez internet
III 2015
wartość jednostki 40.99 zł (notowania: 31/03/2015)
aktywa 37551.20 mln zł ( III 2015)
Infolinia
telefon 0801203040
internet www.ing.pl
1M3M1R3Lod 09-'99Analizy Online
12/36

1.41%

4.30%

1.10%

23.90%

309.90%
1 2

  Historia
 • Data otrzymania licencji przez PTE 16.11.1998
 • Data otrzymania licencji przez OFE 02.02.1999
 • Data rozpoczęcia działalności 21.05.1999
  Kapitał
 • Kapitał własny 591 mln PLN
 • Kapitał akcyjny 32 mln PLN
  Akcjonariusze
 • 80% ING Continental Europe Holdings BV (Holandia)
  ING powstała w 1991 r w Holandii w wyniku pierwszego na świecie pełnego połączenia firmy ubezpieczeniowej (Nationale-Nederlanden) z bankiem (NMB Postbank). Misją ING było i jest świadczenie klientom usług ubezpieczeniowych, bankowych oraz zarządzania aktywami poprzez różne kanały dystrybucji. ING jest światowym pionierem w łączeniu usług ubezpieczeniowych, bankowych i zarządzania aktywami. Od chwili swojego powstania ING z sukcesem przekształca się z firmy holenderskiej w międzynarodową i stale podnosi swoje notowania w światowych rankingach. ING jest obecnie jedną z największych instytucji finansowych na świecie - jej aktywa wynoszą obecnie 700 mld Euro a kapitalizacja rynkowa przekracza 70 mld Euro. Takie wyniki plasują ją na 5 miejscu w Europie i 13 na świecie. Kapitał akcyjny ING to 25 mld Euro. Grupa ING działa w 65 krajach świata i zatrudnia ponad 110,000 pracowników. Grupa ING działa w Polsce od 10 lat. Wartość aktywów ING w Polsce wynosi ok. 30 miliardów złotych. Firmy ING obsługują ponad 3 miliony klientów indywidualnych i prawie 4 tysiące przedsiębiorstw i klientów instytucjonalnych.
 • 20% ING Bank Śląski S.A.
  ING Bank Śląski S.A. jest jednym z największych polskich banków. Na naszym rynku obecny jest od 1989 r. oferujący swoje usługi podmiotom gospodarczym i klientom indywidualnym. W ostatnich latach ING Bank Śląski zanotował największy wzrost liczby rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych wśród wszystkich banków na polskim rynku. Obsługuje ponad 1,5 miliona klientów detalicznych. Posiada ponad 325 oddziałów i 460 bankomatów na terenie całego kraju. Kapitał własny Banku na koniec 2000 roku osiągnął wartość ponad 1,655 mld PLN.
  Osoby, firmy
 • Firma zarządzająca ING Polska Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
 • Zarząd: Prezes Józef Proń
 • Przewodniczący RN Marcus van der Ploeg
 • Zarządzający aktywami Grzegorz Chłopek
 • Agent transferowy ING Usługi Finansowe S.A.
 • Bank depozytariusz: Bank Handlowy w Warszawie SA
  Strategia inwestycyjna
 • Przy budowie struktury portfela inwestycyjnego Funduszu, w tym zwiększaniu zaangażowania w akcje i doborze instrumentów dłużnych Fundusz uwzględnia wieloletnią perspektywę działalności, a także doświadczenia innych krajów (Grecji, Hiszpanii, Portugalii) z okresu ich dostosowywania się do wejścia do Unii Europejskiej. Poziom akcji w funduszu będzie w dużej mierze uzależniony od aktualnej sytuacji rynkowej i prognoz kształtowania się jej w przyszłości. Najważniejszymi kryteriami decydującymi o ilości akcji w portfelu będzie ocena sytuacji makroekonomicznej gospodarki, oraz ocena możliwości zwiększenia zysków generowanych przez spółki, gdyż to właśnie wzrost zysków firm najbardziej przekłada się na wzrosty ich kursów giełdowych. Wprowadzone w marcu 2000 r. odpowiednie przepisy wykonawcze umożliwiają inwestycje zagraniczne Funduszu. Przy inwestycjach zagranicznych najważniejsza będzie ocena potencjalnej stopy zwrotu z takiej inwestycji. Ewentualne inwestycje będą dokonywane jedynie w krajach wysoko rozwiniętych, o ustabilizowanej sytuacji gospodarczej, które powszechnie uznawane są za najbardziej bezpieczne.